Prípravka: mikroliga, hala Slávia

29.10.2017 13:00 - 29.10.2017 15:00