Tréneri: 

Peter Orgler: peter.orgler@trnavabasket.sk

Vedúca družstva: 

Adriana Rakúsová: adriana.rakusova@trnavabasket.sk

Tréningy:

Doplníme…

Rozlosovanie súťaže 2020/2021: