Ročníky: 2007, 2008, 2009
Tréneri: Peter Rantúch, Ivan Varačka
Kontakt:
Peter Rantúch: peter.rantuch@trnavabasket.sk
Vedúci družstva: Adriana Rakúsová: adriana.rakusova@trnavabasket.sk
Tréningy:
Pondelok – 17:00 do 18.30 hod.(ZŠ Vančurova)
Streda – 17:00 do 18.30 hod.(ZŠ Vančurova)
Piatok – 17:00 do 18.30 hod.(ZŠ Vančurova)

Vyžrebovanie súťaže U11 (2017/2018):

SLÁVIA DO TOHO !