Ročníky: 2006, 2007
Tréneri: Peter Orgler, Dominik Čapkovič
Kontakty:
Tréner: Peter Orgler: peter.orgler@trnavabasket.sk
Vedúci družstva: Juraj Henisch: juraj.henisch@trnavabasket.sk
Tréningy: upresníme

Vyžrebovanie súťaže U12 (2017/2018):

SLÁVIA DO TOHO!