Najnovšie

Naši tréneri na výlete v Ružomberku

Naši tréneri mládežníckych kategórií sa urobili výlet do Ružomberka, kde absolvujú dvojdňový kurz potrebný na získanie patričnej licencie na trénovanie mládeže. Želáme príjemný pobyt, načerpanie veľa basketbalových vedomostí
Viac