Tréner U11 Marcel Bajcar: Koncom minuloročnej zimy nám pandémia ochorenia COVID-19 zmenila nielen náš súkromný, pracovný a spoločenský život, ale aj ten športový. Uzatvorenie škôl z dôvodu šíriaceho sa ochorenia a následného celoplošného lockdownu nám neumožnila rozvíjať basketbalový potenciál, ktorý nám chlapci odkryli počas mikrolíg a tréningoch na prípravke. Vďaka následnému spomaleniu šírenia a manažérskych schopností nášho vedenia sa nám podarilo vybaviť tréningy na atletickom okruhu, čo nám umožnilo sa trochu viac venovať aj atletickej pripravenosti mladých hráčov. Naším cieľom bolo v maximálnej miere využiť vtedajšie možnosti v prospech zlepšenia vytrvalosti, agility a koordinácie našich zverencov, aby tak boli pripravenejší na ich nastávajúcu prvú hráčsku sezónu. V tomto období, napriek obavám z toho, čo bude ďalej s basketbalovou sezónou 2019/2020, určený realizačný tím neustále pracoval na zorganizovaní basketbalového kempu pre deti zaradených od prípravky až po kategóriu U14. Počas kempu si deti mohli vyskúšať aj trénovanie so skúsenými trénermi. Po ukončení kempu sa hráči mohli až do začiatku letnej prípravy naplno venovať svojim prázdninám. Začiatok letnej prípravy prebiehal na atletickom ovále a potom sme sa premiestnili už aj do haly. Z dôvodu zhoršujúcej sa situácie vláda Slovenskej republiky rozhodla o uzatvorení všetkých telocviční a vytvorení šestíc, čomu sme sa museli nielen mi prispôsobiť. S trénerkou Vierkou (Martinickou) sme sa snažili objektívne rozložiť tréningové jednotky medzi všetkých hráčov. Museli sme operatívne reagovať na ospravedlnenia a požiadavky rodičov, aby sme náš, už aj tak dosť oklieštený čas, využili čo najefektívnejšie.

Aktuálna situácia vyvoláva v nás obavy, čo bude ďalej s touto sezónou, ktorá mala byť pre deti prvou súťažnou sezónou. Veríme však, že sa ešte stretneme a odohráme aspoň nejaké prípravné zápasy. Na začiatku tejto sezóny sme si s trénerkou stanovili, že nám nepôjde o výsledky, ale hlavne o vybudovanie silného kolektívu a rozvíjanie herných činností jednotlivca. V súčasnej basketbalovej praxi kladú niektorí tréneri dôraz na výsledky a častokrát urýchľujú basketbalový rozvoj svojich zverencov, čo ja osobne nepovažujem za najvhodnejšie. Naším cieľom je vybudovať v deťoch lásku k tomuto krásnemu, i keď náročnému športu a vybudovať tak pevné základy nielen pre šport, ale aj pre ďalší osobnostný rast našich zverencov. Basketbal neprináša iba zlepšenie fyzickej zdatnosti a duševnej pohody, ale buduje v človeku zodpovednosť, spoľahlivosť a rešpekt k súperovi, rozhodcom a trénerom. V nemalej miere tiež zlepšuje koncentráciu, priestorové vnímanie, rozhodnosť v čase a priestore a, samozrejme, budovanie priateľstiev.    

Veľmi sa chceme poďakovať rodičom za ich doterajšiu spoluprácu, pretože bez nej by to bolo oveľa ťažšie. Veľká vďaka patrí p. Vítkovej za jej spoluprácu pri riešení organizačných vecí.

Celosvetová pandémia nám ukázala veľké nedostatky v oblasti manažmentu športu na Slovensku. Športové disciplíny, ktoré sú priamo závislé na využívaní vnútorných priestorov športovísk, boli najviac poznačené touto situáciou, pretože nemali dostatok priestorov na realizáciu tréningových jednotiek. Z tohto dôvodu by som chcel na záver vyzvať všetkých kompetentných, aby sa nad týmto zamysleli, lebo nám hrozí, že postupne takéto športy na Slovensku vymiznú.     

SLÁVIA DO TOHO!