Od septembra začíname s prípravkami na 3 základných školách v Trnave a to konkrétne:

ZŠ ATÓMOVA: Pondelok a štvrtok od 16.00 – 17.30 hod. (telocvičňa ZŠ)

ZŠ VANČUROVA: Utorok 15.30-17.00 hod. a Piatok 14.00-15.30 hod. (telocvičňa ZŠ)

ZŠ KUBINU: Pondelok 14:45-16.00 hod. a Streda 15.00-16.00 hod. (telocvičňa ZŠ)