Trnavská televízia:
Video v Trnavskej televízii

Trnavský hlas:
Článok v Trnavskom hlase