Po minuloročnom úspešnom roku začíname opäť s prípravkou na ZŠ A. Kubinu. Tréneri D. Horváth a T. Plecho Vás privítajú každý pondelok a stredu vždy od 15.00 hod. v telocvični ZŠ.
SLÁVIA DO TOHO!
Prípravka_Kubinu