Vážení priatelia.

Je opäť čas, kedy nás môžete podporiť darovaním 2 % z Vašich daní. Každé získané € je plnohodnotne vynaložené na rozvoj našej mládeže. V nasledujúcich riadkoch je v krátkosti stručný popis, ako postupovať…

Fyzická osoba alebo firma – právnická osoba môže venovať 2 % z odvedených daní za rok 2020 v prospech MBK AŠK SLÁVIA TRNAVA.

Postup pre fyzické osoby
Rodič, fanúšik klubu, atď…, ktorí sú zamestnaní, majú príjem zo závislej činnosti, väčšinou im daň robí ich zamestnávateľ (mzdová účtovníčka).
– požiadajú mzdovú účtovníčku o potvrdenie o odvedení dane
– na základe potvrdenia od mzdovej účtovníčky vyplnia Vyhlásenie (viď príloha) a Potvrdenie (príloha)
– obidve tlačivá zanesú na daňový úrad, alebo odovzdajú svojmu vedúcemu družstva do 20.4.2021!!!

ĎAKUJEME ZA PODPORU