Klubu sa podarilo získať jedného z najlepších trénerov na Slovensku. Peter Orgler bude šéftréner mládeže a metodik. Aj to je jeden z ďalších krokov, ako chce klub napredovať a dosiahnuť postupnými krokmi vybudovanie kvalitnej mládežníckej základne pod najlepšími trénermi.
foto trnava