MBK Slávia Trnava sa zúčastnil na športovom dni konanom na ZŠ Vančurova, kde sa deti mohli zoznámiť s basketbalom a zároveň to bol aj nábor do našich družstiev.
Foto: Michaela Rakúsová