Dňa 19.mája sa uskutočnil nábor detí na základnej škole Gorkého. Inak veľmi vydarenej akcie sa zúčastnilo do 1OO chlapcov, ročníky 1 až 4., ktorí boli úplne zanietení basketbalom… Chceme poďakovať pani riaditeľke Krajčovičovej a aj jej kolegyniam za pomoc pri akcii. Rovnako vďačnosť patrí Tomášovi Prednému a chalanom z klubu Maťovi Kucharekovi a Matúšovi Kotlebovi. Od septembra sa tešíme na vzájomnú spoluprácu.
Juraj Lipták
DSC_0747
DSC_0803
DSC_0749

DSC_0751

DSC_0752

DSC_0753

DSC_0754

DSC_0755

DSC_0756

DSC_0757

DSC_0760

DSC_0761

DSC_0762

DSC_0763

DSC_0764

DSC_0765

DSC_0766

DSC_0767

DSC_0769

DSC_0770

DSC_0771

DSC_0772

DSC_0773

DSC_0774

DSC_0775

DSC_0776

DSC_0777

DSC_0778

DSC_0779

DSC_0781

DSC_0782

DSC_0783

DSC_0784

DSC_0785

DSC_0786

DSC_0787

DSC_0788

DSC_0790

DSC_0792

DSC_0793

DSC_0795

DSC_0796

DSC_0801