Prvú decembrovú nedeľu privítala domovská Slávia ďalšie kolo mikroligy prípraviek…

Koordinátor prípraviek Ivan Šušanský:

Je mi veľkou radosťou konštatovať skutočnosť, že druhého kola našej domácej basketbalovej „mikulášskej“ mikroligy sa zúčastnilo 34 mladých začínajúcich basketbalistov. Tí mali možnosť, pred zrakmi svojich rodičov, preukázať svojho športového ducha a svoje novonadobudnuté športové zručnosti. Touto cestou by som sa teda chcel veľmi rád poďakovať samotným hráčom za ich bojovnosť a športové výkony, ktorými sa prezentovali. Samozrejme by som sa veľmi rád chcel poďakovať aj rodičom, za ich prístup a ochotu si nájsť a vytýčiť voľný nedeľný čas pre túto športovú udalosť a týmto smerom podporiť svoje deti v športovej činnosti. V neposlednom rade patrí veľké poďakovanie aj samotným trénerom našich basketbalových prípraviek, ktorí sa svojou systematickou prácou starajú o osobnostný a športový rozvoj detí a ktorí svojou energiou a empatiou obohatili nedeľnú „mikulášsku“ mikroligu.

Pevne verím, a už touto cestou by som vás všetkých rád pozval dňa 21. 12. 2019 (sobota) od 16:00-18:00 na „Vianočnú“ mikroligu v Hale Slávia. Pre deti budú opäť pripravené rozličné všeobecné a špecializované športové súťaže, riadená hra a darčeky od nášho basketbalového Ježiška.

SLÁVIA DO TOHO!