Ivan Šušanský, tréner U11+U12:

Hracie obdobie 2019/2020 bolo pre mnohých hráčov, rodičov, funkcionárov či dokonca aj nás trénerov mimoriadne náročné…no dovolím si povedať, že z hľadiska rozvoja profilu osobnosti športovca našich hráčov a ich výkonov, o to prínosnejšie. Pre lepšie pochopenie našich cieľov a práce s najmladšou hráčskou kategóriou, sa vyjadrím ku každému tréningovému úseku ročného tréningového cyklu (sezóna 2019/2020) osobitne:

K prvému tréningovému úseku patrí neoddeliteľne prípravné obdobie. Nakoľko sa jedná o najmladšie súťažné hráčske kategórie, bolo toto úvodné obdobie basketbalovej prípravy pre mnohých hráčov niečo nové a náročné. Prípravné obdobie sme predovšetkým zamerali k rozvoju všeobecných kondično-koordinačných pohybových schopností. Tréningové jednotky mali všestranný charakter a našim primárnym cieľom bolo vytvorenie dostatočnej pohybovej zásoby pre ďalšie tréningové etapy.

Ďalším krokom k úspešnej športovej prípravy detí a športovcov vôbec, patrí predsúťažné obdobie. Toto obdobie sme zahájili spoločným týždenným sústredením na Starej Turej. Myslím si, že práve toto spoločné basketbalové sústredenie bolo akýmsi odrazovým mostíkom k vytvoreniu si úplného návyku k tréningovému procesu a športovej činnosti. Som veľmi rád, že sme tu spoločne trávili čas a využili ho aj k rozvoju tímového kolektívu. Konečným cieľom v tomto období pre nás bolo, spojenie všeobecne rozvíjajúceho a špecializovaného tréningu = tz. dosiahnutú funkčnú úroveň organizmu z predchádzajúceho obdobia adaptovať do špecializovanej/basketbalovej činnosti. Záver obdobia, a akýmsi premostením do ďalšej etapy boli dva turnaje, ktoré sme spoločne absolvovali.

K vyvrcholeniu celej náročnej tréningovej prípravy hráčov patrí hlavné/súťažné obdobie. Toto obdobie je predovšetkým charakterizované sériou turnajov a zápasov, v ktorých hráči môžu ukázať, čo sa naučili a porovnať svoje zručnosti so súperiacimi družstvami. Opäť, treba si uvedomiť, že sa stále bavíme o hráčskych kategóriach- mladší mini (U11) a starší mini (U12).. v tomto období pre nás bolo očakávané, že naše herné výkony, či už individuálneho alebo kolektívneho charakteru, budú ako na hojdačke. Boli momenty, kedy sme dokázali zápasy držať v našej réžii a dominovali sme, či už vekovo našim súperom ale aj starším.. avšak boli aj momenty, kedy sme predvádzali chabé, až odovzdané výkony. Chcem touto cestou povedať, že chalani nie raz ukázali, že majú vysoký basketbalový potenciál, ale musíme byť ešte trpezlivý a čaká nás veľa ďalšej roboty.

Rovnako ako aj mne, verím že aj mnohým z vás je ľúto obdobia, ktoré postihlo celý svet. Zo dňa na deň boli prijaté opatrenia, ktorými sme sa museli začať riadiť a s opatreniami prišlo aj mnoho zákazov. V našom prípade sa zákazy vzťahovali na tréningový proces a nedokončenie sezóny. Mrzí ma, že sme s chlapcami nemohli dotiahnuť ročný tréningový cyklus a sezónu až dokonca.. verím ale tomu, že všetko zlé je na niečo dobré. Chcem touto cestou odkázať hráčom, aby toto obdobie využili na poriadny oddych od basketbalu. Hlavne aby sa teraz sústredili na povinnosti, ktoré majú zo školy. Poslúchali a pomáhali rodičom a rodinným príslušníkom, tam kde je možné a ako sa dá a najmä, aby sa starali o svoje zdravie.

Celkovo v krátkosti, ak by som mal zhrnúť svoje myšlienky.. myslím si, že máme za sebou úspešnú sezónu. Treba sa najmä zamerať na sledovanie krátkodobých cieľov a toho, čo chalani individuálne na sebe dokázali zlepšiť. Podarilo sa nám prejsť kus cesty, či už športovej alebo osobnostnej. S touto cestou je spojená aj moja obrovská vďaka, smerujúca k trénerom, ktorí boli pri tejto kategórii a pomohli vždy, keď sa dalo.

Najväčšie ďakujem patrí môjmu asistentovi trénera – Petrovi Rantúchovi, za jeho energický prístup a veľký prínos a pomoc.

Ďalej by som sa rád poďakoval obom vedúcim družstiev – Pani Vinterovej a Karellovej, ktoré vždy ochotne a promptne vybavili všetko, čo bolo potrebné k fungovaniu a riadeniu družstva. Veľká vďaka patrí aj všetkým rodičom, ktorí si nie v tejto ľahkej dobe dokázali zariadiť čas, a podporiť svoje deti v športovej činnosti.

V neposlednom rade, najlepšie nakoniec, patrí obrovská a úprimná vďaka mojím hráčom. Dokázali, že aj keď nie vždy je to jednoduché, milé a pekné.. dokážu zaťať zuby a prekonať aj samých seba. Prijali pravidlá, ktoré boli nastavené, rešpektovali ich a posunuli sa najmä ako mladí, sebavedomý a cieľavedomý ľudia vpred.

Teším sa na ďalšiu spoločnú prácu.

Confidence comes from being prepared“ John Wooden.

SLÁVIA DO TOHO!