Naši tréneri mládežníckych kategórií sa urobili výlet do Ružomberka, kde absolvujú dvojdňový kurz potrebný na získanie patričnej licencie na trénovanie mládeže. Želáme príjemný pobyt, načerpanie veľa basketbalových vedomostí a šťastný návrat domov.
Zľava: Dominik Čapkovič, Viktor Rusov, Martin Herega, Peter Orgler, Ivan Varačka a Peter Rantúch.
SLÁVIA DO TOHO!
1.