Deň športových talentov 2017:
Po slušnej účasti základných škôl v rokoch 2015 a 2016 sme sa tešili aj tento rok na nové športové talenty, predovšetkým tie basketbalové. Počasie minulých dní však zamiešalo karty tak, že sa akcia úplne minula účinkom:
1 – slabá účasť škôl, úbytok bol dramatický
2 – slabá účasť klubov (iba v našom okolí chýbalo 7 klubov a stánok MBK, ktorý mal byť v strede športovísk, sa dostal na perifériu)
3 – mesto Trnava nesplnilo svoj príspevok a chýbal moderátor podujatia + pódium + chystaná súťaž pre deti.
Navyše:
4 – časť návštevníkov prišlo do mesta hlavne na akciu „týždeň mobility“ na Štefánikovej
Klub MBK AŠK Slávia Trnava sa na akciu pripravil zodpovedne. Akciu podporilo aj OZ Iskierka, žiaľ prínos akcie nezodpovedá vynaloženému úsiliu. Poďakovanie patrí predovšetkým pre Líviu Kuchárkovú, ktorá zorganizovala celú akciu za MBK. Tiež treba poďakovať našim 11 hráčom MBK a trénerovi Dominikovi Čapkovičovi za propagáciu nášho klubu na tejto akcii.
Pavel Kucharek, člen OZ
SLÁVIA DO TOHO!