V tomto roku sme začali s prípravkou aj na ZŠ K. Mahra pod vedením trénerov p. Martinická a Adam Zaťko.
Trénujeme každý utorok a štvrtok od 14.45 hod. v telocvični K. Mahra.
Želáme veľa športových úspechov…
SLÁVIA DO TOHO!
Mahra_2017