Aj naše posledné mládežnícke družstvo U12 má za sebou rozlúčku so sezónou. Posledný tréning s rodičmi priniesol veľa zábavy a na koniec ako odmena nás čakali výborné napečené dobroty od rodičov. Ďakujeme!
SLÁVIA DO TOHO!