Ukončenie sezóny družstva ml. mini žiakov a mladších ročníkov prebehlo v štýle exibičného zápasu rodičia vs. deti, do ktorého sa zapojilo skoro 50 účastníkov. V príjemnej atmosfére zvíťazil športový duch, mladí basketbalisti ukázali svojim rodičom, čo všetko sa za sezónu 2015/16 naučili.
Poďakovanie patrí trénerom, ktorí akciu pripravili (Orgler, Varačka, Rantúch) a zúčastneným rodičom za sladké občerstvenie.
Martin Bachorík, vedúci družstva