Mesto Trnava v spolupráci s miestnymi športovými klubmi usporiadalo tento piatok druhý v poradí športový deň 2016. Aj v tomto roku sme sa predstavili na námestí, tentokrát aj v spolupráci s OZ Iskierka. Ďakujeme.
Prinášame pár fotografií od nášho fotografa Pavla Kucháreka…