Po namontovaní regulovateľných košov na ZŠ Vančurova, sa klubu podarilo vybaviť peniaze aj na ďalšie koše, tentokrát na ZŠ Gorkého.
Chlapci prvého až piateho ročníka majú tréningy na tejto škole:
Pondelok, utorok, streda, štvrtok – začiatok vždy o 15.30. hod.

Podrobný rozpis tréningov pre jednotlivé kategórie čoskoro uverejníme.