V tomto roku z dobre známych dôvodov klub nebude organizovať Mikulášsky a Vianočný večierok, ale ako poďakovanie rozdáme v jednotlivých družstvách darček (klubové potítko). V družstve U13 a U15 darček zasponzorovala firma NWS, ďakujeme!

SLÁVIA DO TOHO!