Šéf tréner SBA p. Rón včera navštívil tréning U11 pod vedením trénerov: p. Žitniaková a p. Treflík, kde samotní tréneri aj hráči sa mohli naučiť niečo iné, nové v basketbale a veríme, že to využijú vo svojom basketbalovom raste.
SLÁVIA DO TOHO!