V novom ročníku sa môžu družstvá U12+U13 tešiť na dve nové sady dresov.

Ďakujeme sponzorom: Demisport a MTOP Storage Park.

SLÁVIA DO TOHO!