Čo nám priniesol rok 2020 ? 

Hodnotí tréner Peter Orgler:

Zjednodušene povedané – málo tréningov, málo súťažných zápasov a to všetko súvisí s dobou obmedzení, ktorú dnes žijeme. Po prvom prerušení súťaží a aj tréningového procesu na jar, v mesiacoch marec a apríl sme začali s tréningom v máji v skupinách vo vonkajšom prostredí areálu AŠK Slávia Trnava. Takto sa trénovalo dva mesiace a začiatkom júla na základe získaných bodov v prerušenej súťaži sme postúpili na MS SR v basketbale U 14 medzi osem najlepších družstiev. Turnaj sa hral v Košickej bubline, ale my sme sa ho nezúčastnili. Sezónu sme ukončili v júli basketbalovým kempom v domácom prostredí, ktorého prvý ročník zorganizoval tréner I. Šušanský v kooperácii s trénermi našich družstiev.

Novú sezónu sme odštartovali v auguste v domácom prostredí, na ktoré nadväzovalo už tradičné sústredenie v Starej Turej. Začiatkom septembra sme odohrali kvalitne obsadený turnaj v Seredi, ktorý naznačil, kde sa basketbalovo nachádzame. V súťaži sme stihli odohrať dva zápasy, ktoré sme tesne prehrali. Krátkou rekapituláciou ukončenia a začiatku sezóny sme sa dostali do obdobia, keď prišlo k prerušeniu súťaží a  kedy nám bolo umožnené trénovať aspoň po skupinách. V tomto nie ideálnom tréningovom procese, ktorý sme realizovali do 18.decembra 2020, by som sa chcel poďakovať vedeniu klubu za vytvorenie podmienok na trénovanie, hráčom za ich prístup, rodičom za ústretovosť a poďakovanie patrí aj môjmu asistentovi Dominikovi Čapkovičovi a vedúcej družstva Adriane Rakúsovej za veľmi dobrú spoluprácu a prácu  prospešnú nielen pre družstvo U15, ale aj basketbalový klub AŠK Slávia Trnava.

Ako som už dávnejšie spomínal, tohtoročná sezóna mala byť vstupom do ,,veľkého mužského basketbalu“ bez obmedzení, ktoré sú dané pre jednotlivé mládežnícke kategórie. Skúsenosti ktoré sme mali naberať v tejto sezóne nám budú chýbať a to hlavne hráčom, ktorí sú výkonnostne na nižšej úrovni ako naši kľúčoví hráči a dlhšie sa adaptujú na nové herné situácie. To je jeden z dôležitých faktorov – výkonnostná nevyrovnanosť družstva, čo má dosah na výsledkový efekt. Za prístup by som chcel vyzdvihnúť  hlavne Andreja Náhlika a Rada Karcza, ktorý každý tréning aj zápas idú naplno, žijú basketbalom a sú akýmsi hnacím motorom družstva. Dokázali sa adaptovať a presadiť aj v staršej kategórii kadetov, kde sú tiež neoddeliteľnou súčasťou družstva. Keď si z nich vezmú príklad ďalší spoluhráči, aj výsledky budú ešte radostnejšie. V družstve máme aj hráčov roč. 2008 – Maťo Koza a Heňo Karcz, ktorí v tejto sezóne mali pendlovať do družstva U 13 a herne ho potiahnuť, sú tiež príkladom v prístupe k basketbalu a  nestratia sa ani medzi staršími. Výkonnostný progres naznačili viacerí hráči, hlavne tí ktorí sa pravidelne zúčastňujú tréningového procesu. A tu sa trošku pozastavím pri počte absolvovaných tréningových jednotiek, ktoré sú v tejto sezóne kvôli situácii nedostačujúce. Ale aj pri tomto znížení počtu tréningov, niektorí hráči neabsolvujú všetky a to nielen v tomto pandemickom období. Prechodom do staršej kategórii sa zvyšuje počet a aj intenzita tréningov v týždni a pokiaľ nezachytíme tento trend, nebudeme konkurencie schopní s inými družstvami, ktoré už teraz trénujú oveľa viacej. Ťažko predvídať kedy a v akom režime znova začneme trénovať, kedy budeme bojovať o víťazstvá v zápasoch prerušenej súťaže a ….

Napriek všetkým okolnostiam treba veriť, že  sa čoskoro znova stretneme a budeme pokračovať tam, kde sme skončili a začneme ešte s väčšou chuťou a nasadením trénovať v športe, ktorí všetci máme radi.

SLÁVIA DO TOHO !