Naše prípravky sa zúčastnili finálového turnaja v Senci, kde si zmerali sily s ostatnými prípravkami v rámci kraja. Výsledky nie sú dôležité, snaha všetkých detí bola najpodstatnejšia. Veríme, že všetky naše deti postupne začleníme do vyšších kategórií a okúsia ako sa hrá súťažný basketbal. Ďakujeme trénerom Martinovi Heregovi a Tomášovi Plechovi za účasť a zvládnutie turnaja.
Ďalší turnaj prípraviek bude 21.5.(nedeľa) od 9.00 hod. v hale na Slávii.
SLÁVIA DO TOHO !