V tomto týždni sa uskutočnili športové ukážky rôznych športov, vrátane basketbalu, kde jednotlivé deti z materských škôl súťažili v rôznych basketbalových disciplínach. Akciu zorganizovalo mesto Trnava, za klub ďakujeme trénerom Máriovi Labudovi, Dominikovi Čapkovičovi a hráčom žiakov Tomášovi Chmelanovi a Maťovi Kucharekovi za pomoc pri akcii.
SLÁVIA DO TOHO !
g