Počas tohto „hluchého obdobia“ Vám budeme prinášať zhodnotenie jednotlivých trénerov a ich družstiev počas sezóny 2019/2020 a aj ich budúcnosti…

Začíname U13, tréner Peter Rantúch:

Do sezóny 2019/2020 sme vstúpili s upravenou formou tréningov, kde časť minuloročného družstva bola pevnejšie integrovaná do kategórie U12, kam z hľadiska veku hráči patrili, časť bola výraznejšie zapojená do tréningového procesu U14 a časti hráčom poklesol objem tréningových jednotiek na dve týždenne. Toto rozčlenenie si vyžiadalo užšiu spoluprácu so spomenutými tréningovými skupinami. Po odoznení pandémie bude potrebné zhodnotiť výhody a nevýhody uvedeného prístupu a zamyslieť sa nad ďalším postupom.

Už rozlosovanie súťaže naznačovalo veľmi ťažkú pozíciu nakoľko boli do našej skupiny zaradené štyri veľmi kvalitné družstvá – Inter Bralislava „čierni“, Sereď, BSC Bratislava a Karlovka Bratislava. Po vysokých prehrách sme obsadili posledné – piate miesto a presunuli sa do bojov o celkové piate až deviate miesto. V prvom dvojkole k nám zavítala Nitra, ktorá vo svojej skupine obsadila so štyrmi výhrami tretiu priečku. Po fyzicky i psychicky namáhavých dvoch zápasoch sme sa tešili z prvých tohtosezónnych víťazstiev. Následne bola súťaž v dôsledku epidémie covid-19 prerušená.

Za negatíva uplynulej sezóny považujem predovšetkým skutočnosť, že u viacerých hráčov ani obmedzenie počtu tréningových jednotiek neviedlo k zodpovednejšiemu prístupu. Z celkovej dochádzky nebola zrejmá snaha o ich zvýšenie.

Naopak pozitívne hodnotím zapojenie hráčov do kategórie U14, kde pomaly získavali zápasové minúty nevyhnutné pre svoj ďalší basketbalový rast. Viacerým sa podarilo prebojovať i do nominácie na CEYBL a nadobudnúť cenné skúsenosti z medzinárodných konfrontácií. V kategórii U12 sa zase výrazne presadil predovšetkým Lukáš Kubovič, z ktorého pomaly vyrastá vodcovská osobnosť. Moje ďakujem tiež patrí ostatným chlapcom z ročníka 2008. Svojich úloh v tíme sa zhostili veľmi dobre a často predčili i starších spoluhráčov.

SLÁVIA DO TOHO!