Nitra – Trnava 138 : 11
Nitra – Trnava 151 : 18

SONY DSC

SONY DSC