Už tretí rok po sebe sme robili nábor na ZŠ Gorkého, kde prváci a druháci mohli skúsiť chuť basketbalu. Táto škola je príkladom toho, že všetky deti sa pravidelne zapájajú do športovania, palec hore! Poďakovanie patrí celému vedeniu základnej školy.
SLÁVIA DO TOHO!