denny_kemp_2024_clanok_1170x650

Denný basketbalový kemp

Aj po skončení hracieho obdobia sa snažíme pokračovať v našom úsilí a vytvárame tréningové podmienky a možnosti pre našich hráčov, aby nepoľavovali. Ako po minulé roky, tak aj toto leto môžu mladí basketbalisti vyplniť svoj voľný čas zmysluplne a začať letné prázdniny pestrým tréningovým programom.

V poradí už 5. ročník denného basketbalového kempu garantuje deťom 15 tréningových jednotiek rozložených do celotýždňového programu a to pod záštitou kvalifikovaných trénerov. Počas celého týždňa sa deti budú venovať zdokonaľovaniu svojich herných schopností či základných herných kombinácií basketbalu. Nebudú chýbať ani atleticko-pohybové tréningy za účelom zlepšenia pohybovej gramotnosti. Aby sme sa však len „nezmordovali“ na tréningoch, čas si vyplníme aj rôznymi súťažami či voľnočasovým programom.

Pre deti zabezpečujeme celodenný pitný režim, obed a sladké ovocie medzi tréningami. Po úspešnom absolvovaní kempu nebude chýbať ani vyhodnotenie výsledkov detí a ich odmeňovanie vecnými cenami.

Základné organizačné informácie o basketbalovom kempe:

 • Nástup: 7:30 – Areál Slávia Trnava – Malá športová hala Slávia, Rybníková 16.
 • Ukončenie: 16:00 – Areál Slávia Trnava – Malá športová hala Slávia, Rybníková 16.
 • Tréning:
  • 3 × TJ/deň => 1 × vonku = rozvoj kondičných pohybových schopností.
  • 2 × vnútri = nácvik a zdokonaľovanie herných činností
   jednotlivca v basketbale.
  • súťaže o vecné ceny
  • poobedný program s trénermi

Podrobný denný plán basketbalového kempu bude uvedený po oficiálnom konečnom prihlásenom počte detí. Najneskôr však týždeň pred začatím basketbalového kempu = 25. 06. 2024.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Hráč kategórie
Ako zákonný zástupca sa zaväzujem uhradiť poplatok spojený s denným basketbalovým kempom vo výške 130 €.
* poplatok za denný basketbalový kemp sa bude uhrádzať v hotovosti v prvý deň kempu.

** políčka označené "*" sú povinné

v poplatku sú zahrnuté:

 • obed pre deti na každý deň kempu
 • občerstvenie
 • priestory na trénovanie (telocvičňa + atletický štadión)
 • tréneri
 • darčekové predmety

V prípade otázok Vám je k dispozícií náš koordinátor prípraviek a mládeže:

Mgr. Ivan Šušanský

+421 918 729 455

ivan.susansky@trnavabasket.sk