Aktuality
 1. Svoju domácu premiéru mali počas víkendu aj starší žiaci-U15
 2. Vyhodnotenie turnaja v Topoľčanoch mladších žiakov U13
 3. Otvorenie domácej palubovky
 4. „Polepený“ káder nestačil na susednú Sereď
 5. U15 CEYBL Pardubice
 6. U11 s prvými ostrými zápasmi
 7. U13 a U15 vycestovali na turnaje CEYBL
 8. Chlapci z U13 nestačili na rovesníkov zo Žiaru nad Hronom
 9. U13 na výjazde v Nitre
 10. Pre U15 zatiaľ Gold skupina vzdialená
 11. Výhra U14 v Leviciach
 12. U12 siahala na víťazstvá
 13. U13 s domácim turnajom
 14. U15 sa predstaví na domácom kvalifikačnom turnaji!
 15. Finále mikroligy 2023
 16. Záver sezóny U12
 17. Posledný turnaj v kategórii U13
 18. Galéria Mikroliga 30.04.2023
 19. Záver sezóny U11 a predposledný zápas U12

2% z daní pre rozvoj basketbalu v Trnave

Priatelia, podporovatelia a fanúšikovia trnavského basketbalu. Aj tento rok môžete venovať 2% z Vašich daní v prospech „Basketbalový klub MBK AŠK Slávia Trnava“ (nákup športových potrieb, zabezpečenie a rozvoj detského a mládežníckeho basketbalu, prenájom tréningových priestorov a pod.).

Všetky formy podpory sú pre nás veľmi dôležité a sme za ňu vďační, či už ide o finančnú, materiálnu alebo morálnu podporu.

Ako to urobiť?

Pokiaľ ste právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie, uveďte nižšie uvedené údaje o našom klube vo svojom daňovom priznaní v časti o poukázaní 2% z dane.

Údaje na 2%:

Obchodné meno: Basketbalový klub MBK AŠK Slávia Trnava

Sídlo: Rybníková 550/14

IČO: 37 984 870

Číslo účtu: SK77 8330 0000 0024 0081 6219 (Fio banka, a.s.)

Právna forma: Občianske združenie

CHCEME VÁS ZÁROVEŇ POŽIADAŤ O DORUČENIE POTVRDENIA (KÓPIE) O POUKÁZANÍ 2% pre Basketbalový klub MBK AŠK Slávia Trnava:

Pokiaľ ste fyzická osoba, ktorej daňové priznanie robí zamestnávateľ, požiadajte ho o Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. Toto potvrdenie následne doručte daňovému úradu spolu s Vyhlásením o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Všetky potrebné dokumenty nájdete na webovej stránke http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/.

 

Veľmi pekne Vám ďakujeme za Vašu podporu.

 

Basketbalový klub MBK AŠK Slávia Trnava