Koordinátor prípravky

Ivan Šušanský

+421 918 729 455

ZŠ Vančurova

Vančurova 6193/38, 917 01 Trnava

Tréningy:

  • Utorok: 15.30 – 17.00
  • Piatok: 14.30 – 16.00

Tréner: Daniel Bigoš

+421 948 365 543

ZŠ Kubinu

Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava

Tréningy:

  • Pondelok: 14.30 – 16.00
  • Streda: 15.00 – 16.30

Tréner: Ivan Šušanský

+421 918 729 455

Prihláška

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Výber prípravky
Som uzrozumený/á a súhlasím s fungovaním a riadením basketbalovej tréningovej činnosti MBK AŠK Slávia Trnava v prípravkách a zaväzujem sa platiť členský poplatok 20€/osoba/mesiac za tréningový proces a veci sním spojené.
Súhlasím so spracovaním menného zoznamu prihlásených detí do prípravky MBK AŠK Slávia Trnava v spolupráci s vedením školy, na ktorej sa uskutočňujú tréningy prípravky.
* políčka označené "*" sú povinné