Letné prázdniny zahájili naši basketbalisti v poradí už štvrtým ročníkom denného basketbalového kempu. Počas piatich dní absolvovali chlapci 15 tréningových jednotiek pod vedením skvelých trénerov a tak svoj voľný čas využijú na zdokonaľovanie svojich basketbalových zručností.

V utorok sa naši najmenší basketbalisti zapotili pri tréningu svojich rozhodovacích schopností. Staršia kategória chlapcov zasa pracovala na zdokonaľovaní svojich schopností správne riešiť presilové herné situácie. V týchto náročných basketbalových herných témach nám na tréningu odovzdával skúsenosti a postrehy skvelý mládežnícky tréner Marek Jurík.
Ďakujeme Marek za Tvoj čas a cenné skúsenosti na tréningoch. 💪🏀👍

Tretí deň kempu nás poctil svojou prítomnosťou tréner Peter Orgler, ktorý je jednou z najväčších legiend slovenského basketbalu, a odovzdal skúsenosti našim mladým talentom. Ďakujeme tréner za Váš čas a priateľský prístup na tréningoch 💪🏀👍

V rámci vyplnenia voľného času medzi tréningovým procesom ďakujem policajnému zboru za ich čas a ukážky policajnej práce pre deti ako udržiavať poriadok a bezpečnosť.

Mládežnícku sezónu 2022/2023 môžeme už definitívne považovať za uzatvorenú. Chlapci svoju tréningovú činnosť pred letnou prestávkou ukončili 4. ročníkom denného basketbalového kempu.

Chcem sa poďakovať všetkým zúčastneným chlapcom za ich energický a poctivý prístup ku každej jednej činnosti, ktorú sme pre nich na kempe pripravili. Všetkým zúčastneným trénerom patrí obrovské poďakovanie za ich odborný a ľudský prístup. Verím, že sa všetci cítili dobre. Teraz už len ostáva užiť si teplé slnečné dni a poriadne si oddýchnuť pred letnou prípravou.

tréner Ivan Šušanský