U15: Trnava – Žiar n/Hronom

11.11.2017 13:00 - 11.11.2017 15:00